Barn- och ungdomsverksamhet


För att ge barn och ungdom tillfälle till musikupplevelser ger föreningen

heltidsstuderande fritt inträde till kvällskonserterna

*******************

Dessutom söker vi upp skolelever genom att det årligen anordnas
någon aktivitet i form av workshop och/eller konsert för olika årskurser
eller musikskoleelever

Exempel på aktiviteter:

November 2006: Workshop för Musikskolans yngre och äldre brasselever
med Vittfarne brasskvintett
Efterföljande konsert för skolelever

Oktober 2007: Två pianokonserter med Per Tengstrand dels för klass 4o 6 i kommunens skolor och dels för utvalda klasser i Hultsfreds högstadium och gymnasium

 16:e oktober 2008 genomfördes en workshop för saxofonister och

slagverkselever med Duo FriBerg
följd av en konsert för utvalda elever