Biljetter

Aktuella avgifter
(erläggs vid entré till konsert)

Medlemsavgift 150 kr
Konsertbiljett för medlem 100 kr
Konsertbiljett för icke medlem 150 kr
Heltidsstuderande gratis

Kaffe, te, juice 10 kr
Kaka 10 kr

Vid särskilda evenemang kan biljettpriserna justeras enligt årsmötets beslut.
Betalning kan ske kontant eller med Swish 123 347 47 56

Biljettbokning kan ske via föreningens kassör Brita Carlsson – tel. 070-670 83 53