Ny styrelse

Årsmötet avhölls i år i Valhall och vi avtackade Åke och Marianne som slutat.
Marianne har lagt ned ett mångårigt gediget arbete som vi tackar särskilt varmt för!
Nya i styrelsen för 2012 är Richard Fallquist, Hultsfred och Ingalill Olofsson, Vena.