Årsmöte och ändring av konsertdatum

Föreningens årsmöte genomfördes 3 mars i Hultsfreds Församlingsgård.
Ordförande och styrelseledamöter omvaldes liksom revisorerna.
Valberedning kunde ej utses under mötet, men kan förhoppningsvis bildas under kommande verksamhetsår. Tre CD-skivor lottades ut bland mötesdeltagarna som också bjöds på kaffe. Det preliminära konsertprogrammet för nästa säsong presenterades.
Verksamhetsberättelsen kan läsas under fliken Styrelse

Konserten med Trio Tosto samma dag inställdes pga sjukdom, men nytt datum är 28 april. Spelplats Hultsfreds kyrka